SamarbeidspartnereVed å knytte oss til gode samarbeidspartnere, tilbyr vi løsninger med den siste funksjonaliteten og kvaliteten som forventes av våre kunder.

Våre samarbeidspartnere

Documaster

Documaster er eksperter på arkiv og vi hjelper våre kunder med å fange og forvalte arkivverdig dokumentasjon. Vår frittstående og uavhengig arkivkjerne samler organisasjonens viktigste dokumentasjon på ett sted. Arkivkjernen er Noark 5 godkjent og tilfredsstiller kravene fra Arkivverket. Vi har utviklet en sømløs integrasjon mellom Oppvekst og Documaster Arkiv som sørger for automatisk arkivering av saker. Sammen har vi levert integrasjoner mellom Oppvekst og Documaster Arkiv til over 60 PPT i Norge.

Digipost

Vitec HK Data har integrasjon mot Digipost som gjør det mulig å sende og motta post elektronisk direkte fra fagsystemet.

Høy åpningsgrad og smart funksjonalitet betyr at det du sender i Digipost blir lest, og agert på. Nesten 3 millioner norske innbyggere bruker Digipost. Det vil gi betydelige reduserte portokostnader for din bedrift.

Digipost er godt etablert i helsesektoren, både offentlig og privat sektor, og møter alle relevante krav til informasjonssikkerhet og personvern.

CheckWare

CheckWare leverer en komplett digital plattform for innsamling og rapportering av måleresultater via over 1.100 oppdaterte og kvalitetssikrede kartleggingsverktøy, psykometriske tester og intervjuskjema som kan brukes til utreding, oppfølging og måling av pasientenes opplevde behandlingsutfall (PROM).

MediLink

MediLink Software leverer EDI-løsning for meldingsutveksling og digital postforsendelse til en rekke fagsystemer.
Selskapet har 25-års erfaring i bransjen og tilbyr egenutviklet programvare samt et bredt spekter av konsulenttjenester knyttet til elektronisk meldingsflyt, registrering/endring i Norsk helsenetts adresseregister og håndtering av sertifikater.

KS

Våre fagsystemer har integrasjon mot

Fiks Folkeregister
Oppslag mot folkeregisteret direkte i fagsystemet. Informasjonen oppdateres automatisk inn.

KS SvarUt og SvarInn
Sikker sending og mottak av post direkte i fagsystemet.