Velferd


Fagsystemet Velferd benyttes av behandlings,- bo eller omsorgstilbud innenfor fagområdene:


• Barnevern
• Kommunal rusbehandling
• Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)


Velferd er bygget for å støtte saksgangen i arbeidet samt ivareta nasjonale krav og følge lovverk for de gjeldende fagområder. Løsningen ivaretar sikker lagring og håndering av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og GDPR.

Felles funksjonalitet i Velferd

• Støtte for saksgangen på Person/Klient/Pasient
• Journal, brev og maler
• Lese journal
• Postjournal
• Internt meldingssystem til kollegaer
• Mulighet for å jobbe med flere dokumenter/saker samtidig for å
effektivisere arbeidet.
• Mine oppgaver, oversikt over dine Personer, dokumenter, varslinger
• Standardisert Forløp/Arbeidsflyt
• Avtalebok
• SMS varsling
• Integrert tekstbehandler
• Mulighet for å hente ut statistikk og rapporter på alle variabler

Velg ditt fagområde for mere informasjon: