Oppvekst

Vårt fagsystem Oppvekst er skreddersydd for å ivareta behovene i PP-tjenesten.

Fagsystemet har vært brukt av kommunale og fylkeskommunale tjenester i over 30 år og er videre utviklet i tett dialog med våre kunder.

Løsningen er tilpasset nasjonale krav og følger lovverk for gjeldende fagområde, og har sikker laging og håndtering av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Fagsystemet Oppvekst

Oppvekst er utviklet for å ivareta registrerings- og rapporteringsbehov både på person og system nivå. Fagsystemet har løpende journal og brev og gir deg en enkel og god oversikt over hvor du er i saksgangen med historikk.

Funksjonalitet i Oppvekst

Støtte for Person og systemsaker

Journal, brev og maler

Mulighet for å jobbe med flere dokumenter/saker samtidig for å effektivisere arbeidet

Mine oppgaver, oversikt over dine Personer, dokumenter, varslinger

Sakkyndigvurdering

Rask tilgang til nøkkeldata på sakkyndigvurdering

Ved sending av post signerer, sender og arkiverer du samtidig

Alle variabler kan hentes ut i statistikker og rapporter

Du kan lage egne standardrapporter.

Tekstbehandler med malkoder

Som henter informasjon fra fagsystemet som allerede er lagt inn.

Avtalebok

SMS utsendelse

Begrunnet oppslag

Egendefinerte variabler

Logg

Integrasjoner

Folkeregister (KS og Infotorg), KS SvarUt og SvarInn, Digipost og CheckWare.

Samhandling

• Internt meldingssystem til kollegaer.
• Integrasjoner til KS Fiks og Digipost. Send og motta post på en sikker og
effektiv måte direkte i fagsystemet.
• SMS
• Godkjenningssløyfe
• Min side , edialog og eSignatur

Nasjonale krav og standarder

• Alle våre fagsystemet er utviklet i tråd med GDPR og Normen for informasjonssikkerhet
• Noark 5 godkjent arkivkjerne
• Finmasket tilgangskontroll som kan tilpasses din organisasjon
• Integrasjon mot folkeregister (KS Folkeregister eller Infotorg)
• Integrasjon mot KS SvarUt og SvarInn direkte i fagsystemet
• Integrasjon mot Digipost
• Postregistrering og skanning