Kontakt

Kontakt er utviklet for å ivareta registrerings- og rapporteringsbehov for enheter som driver oppsøkende arbeid og ulike lavterskeltilbud.

Fagsystemet gjør det enkelt å knytte vaktrapporter, personer og hendelser sammen. Dette gjør det enkelt å hente ut rapporter og statistikker.

Kontakt ivaretar:
• Vaktrapport med bla. Person og gruppe registeringer
• Oversikt over arrangement med deltakere
• Anonyme registeringer
• Etterlysninger
• Internt meldingssystem
• Rapporter og opptellinger
• Oppslag mot Folkeregister
• KS Fiks, sikker sending og mottak av post
• Digipost

For deg som leder

Muligheten for å hente ut rapporter og statistikk er uvurderlig for deg som leder av enheten. Overordnede tall og statistikker til bruk i årsmeldinger, kvartalsrapporter og eksterne foredrag. Du kan se tendenser over flere år, samtidig som du har muligheten til å gå dypere ned i dataene og se på datagrunnlaget for en periode.

 • Bruk rapporter og opptellinger til årsrapporter og rapporteringer til samarbeidspartnere
 • Få en rask oversikt ved bruk av vaktrapport. Der finner du informasjon over all aktivitet i løpet av en vakt
 • Se status på alle avtaler
 • Trygg sending av internmeldinger med sensitiv informasjon
 • Sikker sending av post med Digipost, egen integrasjon.

For deg som er fagperson

Som fagperson trenger du et system som raskt gir deg oversikt over dine saker, samtidig som det er enkelt å føre inn journal og skrive brev i sakene du jobber med. Personene du registrerer kan være anonyme, og det er forøvrig få krav til registrering av ny person.

 • I vaktrapporten har du god oversikt over blant annet personkontakter, henvendelser, arbeidsmål eller etterlysningen.
 • Søk raskt frem den aktuelle personen
 • Jobb med flere notater oppe samtidig
 • Trygg sending av internmeldinger med sensitiv informasjon

For deg som leder

Muligheten for å hente ut rapporter og statistikk er uvurderlig for deg som leder av enheten. Overordnede tall og statistikker til bruk i årsmeldinger, kvartalsrapporter og eksterne foredrag. Du kan se tendenser over flere år, samtidig som du har muligheten til å gå dypere ned i dataene og se på datagrunnlaget for en periode.

 • Bruk rapporter og opptellinger til årsrapporter og rapporteringer til samarbeidspartnere
 • Få en rask oversikt ved bruk av vaktrapport. Der finner du informasjon over all aktivitet i løpet av en vakt
 • Se status på alle avtaler
 • Trygg sending av internmeldinger med sensitiv informasjon
 • Sikker sending av post med Digipost, egen integrasjon.

For deg som er fagperson

Som fagperson trenger du et system som raskt gir deg oversikt over dine saker, samtidig som det er enkelt å føre inn journal og skrive brev i sakene du jobber med. Personene du registrerer kan være anonyme, og det er forøvrig få krav til registrering av ny person.

 • I vaktrapporten har du god oversikt over blant annet personkontakter, henvendelser, arbeidsmål eller etterlysningen.
 • Søk raskt frem den aktuelle personen
 • Jobb med flere notater oppe samtidig
 • Trygg sending av internmeldinger med sensitiv informasjon