Om oss

Vitec HK data har siden 1989 utviklet fagsystem for oppvekst-, velferd- og helsesektoren i Norge. HK data har siden desember 2019 vært en del av Vitec Software Group AS.

Vitec er ledende innen Vertical Market Software i Norden som utvikler og leverer standardprogram for ulike nisjer.
Vitec er notert på Nasdaq Stockholm og har kontorer i Danmark, Finland, Nederland, Norge og Sverige.


På lag med de som bryr seg!

Felles for alle våre kunder er behovet for et verktøy for sikker håndtering og strukturert arbeid med sensitiv informasjon, samtidig som deres fagspesifikke registreringsbehov ivaretas. Ved å være engasjert og interessert i våre kunders behov og utvikle løsninger sammen er vi På lag med de som bryr seg!