Velferd barnevern

Komplett fagsystem for private og ideelle virksomheter med bo- eller omsorgstilbud innenfor barnevern.

Fagsystemet ivaretar behovene for registrering ved barnevernsinstitusjoner samtidig som det har fleksibilitet som trengs for å tilpasses lokale forhold.

Velferd barnevern ivaretar:

 • Standardisert forløp
 • Tvang- Registering og dokumentasjonskrav
 • Uteblivelse – tiltakslogg og rapport
 • Planmodul – mål-tiltak og evaluering
 • Fosterhjemsmodul

Velferd barnevern har integrasjoner mot

 • KS, sikker sending og mottak av post
 • Digipost, sikker sending og mottak av post
 • CheckWare, digitale kartlegginger

Hva vil Velferd barnevern bety for deg?

FOR DEG SOM ER FAGPERSON

Som fagperson trenger du et fagsystem som raskt gir deg oversikt over dine saker, samtidig som det er enkelt å føre inn journal og skrive brev på sakene du arbeider med. Alt dette, og enda litt til, får du i Velferd barnevern.

 • Få en rask oversikt over siste dagers hendelser fra journalen
 • Enkel journalføring
 • Gjør skrivearbeidet raskere ved bruk av maler
 • Modul for standardiser forløp
 • Enkel registrering av uteblivelse
 • Registrering av tvang
 • Tilleggsmodul for registrering av beboerens tiltaksplan med evaluering og resultatmåling
 • Modul for å sende post elektronisk

 

FOR DEG SOM ER MERKANTIL

Som merkantil må du kunne utføre administrative oppgaver ved virksomheten, samtidig som du har muligheten til å følge med på å kvalitetssikre registreringene i fagsystemet. Oversiktlig og sikker registrering av saker.

 • Oversiktlig og sikker registrering av beboere
 • Hold oversikten over arbeidet med søknader
 • Jobb med flere vinduer åpne samtidig
 • Sikker sending av internmeldinger
 • Modul for oppslag mot folkeregister
 • Modul for å håndtere post elektronisk

 

FOR DEG SOM ER LEDER

De mange mulighetene for å hente ut rapporter og statistikk er uvurderlige for deg som leder av virksomheten. Du kan hente ut mange forskjellige type oversikter. Overordnede tall og statistikker til bruk i årsmelding og eksterne foredrag. Du kan se tendenser over flere år, samtidig som du har muligheten til å gå dypere ned i dataene og se på datagrunnlaget for en periode.

 • Tilpass programmet med egendefinerte registreringsvariabler
 • Hent enkelt ut tall og oversikter
 • Hent ut rapporter og statistikk på mål, tiltak og resultatmåling