Velferd kommunal

Velferd kommune brukes av ledende offentlige og ideelle virksomheter med behandling, bo- eller omsorgstilbud innenfor rus. Fagsystemet er tilpasset behovene for registrering ved et rustiltak samtidig som det har fleksibiliteten som trengs for å ivareta behovet for tilpassing til lokale forhold.

Blant våre brukere finner du alt fra store virksomheter med et bredt tilbud og en stor klientgruppe til små tiltak som tilbyr botilbud for en håndfull klienter.

Velferd innehar kartlegging av klienter, samt en modul for registrering av tiltaksplan og mulighet for statistikk på resultatmålinger. Dette gjør hverdagen enklere for alle som jobber mot klienter med rusproblematikk.

Velferd kommunal gir deg følgende fordeler:

 • Enkel og rask registrering av klienter
 • Registrering av henvendelser og tiltak
 • Enkel og oversiktlig føring av dokumentasjon
 • Full oversikt over statistikk og rapporter
 • Egendefinerte variabler lar deg tilpasse fagsystemet til ditt behov
 • Inneholder også funksjoner for avtalebok, fakturering og interne meldingen
 • Vaktrapport

Moduler:

 • Plan- og resultatmåling 
 • Feltpleie
 • Lab svar
 • E-meldinger
 • Dialogmeldinger
 • Forskrivningsmodulen 

Vi tilbyr følgende integrasjoner:

 • Digipost, sikker sending og mottak av post direkte i fagsystemet
 • KS Fiks, SvarUt og SvarInn direkte i fagsystemet
 • CheckWare, elektronisk kartlegging

 

Hva vil Velferd kommunal bety for deg?

FOR DEG SOM ER MILJØTERAPEUT

Som miljøterapeut trenger du rask oversikt over siste hendelser samtidig som du kan finne nøkkelinformasjon om arbeidet på en klient. Det er viktig at du raskt kan loggføre dagens hendelser i journal.

 • Få en rask oversikt over siste dagers hendelser fra journalen
 • Se alle aktive mål og tiltak på klienter
 • Enkel føring av notater på klient
 • Sikker sending av beskjeder til andre fagpersoner ved tiltaket

 

FOR DEG SOM ER FAGANSVARLIG

Som fagansvarlig trenger du rask oversikt over dine klienter, samtidig som det er enkelt å føre inn journal og skrive brev på de du arbeider med.

 • Full oversikt over mål og tiltak på klient, med egen registrering av evaulering
 • Kartlegging av klienter på områdene IP, bosituasjon, psykisk og fysisk helse
 • Få oversikt over alle du har ansvaret for og de som er søkt inn
 • Jobb med flere vinduer åpne samtidig
 • Modul for å sende post elektronisk
 • Modul for elektronisk kartlegging

 

FOR DEG SOM ER LEDER

De mange mulighetene for å hente ut rapporter og statistikk er uvurderlig for deg som er leder. Du kan hente ut mange forskjellige type oversikter. Overordnede tall og statistikk til bruk i årsrapporter og eksterne foredrag. Du kan se på tendenser over flere år, samtidig som du har mulighet til å gå dypere ned i dataene og se på datagrunnlaget for en periode.

 • Hent enkelt ut tall og oversikter ned på den enkelte avdeling og fagperson
 • Hent ut rapporter og statistikk på mål, tiltak og resultatmåling
 • Unngå døgn uten betaling med egen oversikt over garantier 
 • Tilgangskontrollen sørger for at fagpersonene kun får tilgang til klienter de jobber med
 • Kvalitetssikring av data ved hjelp av rapporter og statistikk
 • Kontroll på belegg, søknadsstrøm og planlegging av inntak